TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

“Đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn”. Liên Việt luôn nhận thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Đất nước và Xã hội, vì vậy Liên Việt cam kết mang lại cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng các sản phẩm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Đem lại cho người lao động có nguồn thu nhập ổn định, môi trường làm việc văn hóa và thân thiện, hoàn thành các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước và Xã hội.

TẦM NHÌN

“Định hướng phát triển thành Công ty Đầu tư hạ tầng kỹ thuật uy tín, tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình”. Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việt trở thành công ty uy tín tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực Đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Không chỉ uy tín đối với khách hàng, cổ đông, các nhà đầu tư, Liên Việt còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Uy tín – Tận Tâm – Nhân Tài – Đổi Mới”

Mang định hướng phát triển sâu rộng bền vững, Liên Việt khẳng định luôn gìn giữ những giá trị cốt lõi, xứng đáng với sự tin tưởng và ủy thác của mỗi khách hàng.

Uy tín: Liên Việt Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, lấy chữ tín làm kim chỉ nam cho hành động. Liên Việt luôn chuẩn bị mọi nguồn lực để thực thi, lỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng, đối tác.

Tận tâm: Liên Việt đặt chữ tâm là nền tảng cho việc kinh doanh. Chúng tôi chăm sóc, phục vụ khách hàng bằng tất cả sự tận tâm, đạo đức nghề nghiệp, sự thượng tôn pháp luật.

Nhân tài: Mục tiêu của Liên Việt là xây dựng tập hợp một đội ngũ nhân sự tinh gọn có đủ cả đức và tài, nơi mỗi thành viên đều là những nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

Đổi mới: Liên việt luôn coi trọng sáng tạo, đổi mới trong công việc, coi đó là nền tảng cho việc tạo ra sự khác biệt cho mỗi sản phẩm. Liên Việt đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, khuyến khích cán bộ nhân viên áp dụng khoa học, kỹ thuật mới trong công tác quản lý và sản xuất.