Ngày 19/9/2020, tại UBND xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việt tổ chức tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cụm công nghiệp Phương Trung.

Ông Nguyễn Văn Hà – Giám đốc Ban đầu tư phát biểu trong Hội nghị

Thành phần tham dự gồm Ông Phạm Văn Toàn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phương Trung; Ông Phạm Việt Hùng – Chủ tịch UBND xã Phương Trung; Trưởng các Ban ngành đoàn thể xã Phương Trung và các hộ dân bị ảnh hưởng tác động bởi dự án.

Các hộ dân bị ảnh hưởng, tác động bởi dự án

Đồng chí Phạm Việt Hùng – Chủ tịch UBND xã phát biểu

Đơn vị tư vấn giải đáp các thắc mắc của người dân

Hội nghị đã được tổ chức thành công tốt đẹp, một số thắc mắc, trăn trở của người dân đã được tiếp thu và giải đáp. Kết quả Dự án nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao từ phía Chính quyền địa phương và bà con nhân dân ảnh hưởng bởi dự án.