• Nhà xưởng công nghiệp
  • Nhà xưởng công nghiệp
  • Nhà xưởng công nghiệp
  • Hạ tầng công nghiệp
  • Hạ tầng công nghiệp

Giới thiệu về Liên Việt

Được thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng các dự án Hạ tầng công nghiệp, Nhà ở đô thị, Du lịch sinh thái, Đấu giá đất và thi công xây dựng các công trình dân dụng, nhà xưởng sản xuất, công ty trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh khu vực phía Bắc.

Tin tức - sự kiện